Adoptievoorwaarden

We spreken af dat adoptanten zich aan de volgende voorwaarden houden:

- Ratten zijn groepsdieren en zullen altijd in een groepje gehouden worden. Wij hanteren een minimale groepsgrootte van 3 ratten. Als er 2 ratten over zijn, zullen er nieuwe maatjes geadopteerd worden, zodat er geen rat alleen zal komen te zitten.
- Met opvangratten mag niet gefokt worden, intacte mannen en vrouwen zullen niet samen gehuisvest worden en ook niet samen vrij los lopen. 
- Ratten zullen gehuisvest worden in een kooi van minstens 80x50x70 cm (bxdxh), zonder tralieverdiepingen.
- Als bodembedekking zal een voor ratten geschikte bodembedekking gebruikt worden. Zaagsel, hooi, stro zijn dit in elk geval niet.
- Als voeding zal een voer dat specifiek geschikt is voor ratten gegeven worden. Met de leeftijd zal de hoeveelheid dierlijke eiwitten afgebouwd worden.
- Wanneer een opvangratje ziek is, zal de vereiste medische zorg geboden worden door een ratkundige dierenarts. Rattenopvang Maarn zal op de hoogte gebracht worden van de ziekte en welke medicijnen er verstrekt zijn.
- Om snel op te merken wanneer een rat ziek is, zullen de ratten dagelijks gecontroleerd worden en regelmatig worden gewogen.
- Bij afwezigheid / vakantie ed. zal gezorgd worden dat er iemand dagelijks de ratten komt controleren of zullen de ratten uit logeren gaan zodat de dagelijkse zorg geboden kan worden.
- Wanneer er onverhoopt niet meer voor de opvangratten gezorgd kan worden of de vereiste medische zorg niet geboden kan worden, zal contact opgenomen worden met Rattenopvang Maarn en zullen de ratten terug gebracht worden of na toestemming van Rattenopvang Maarn herplaatst worden.

©2018 Rattenopvangmaarn | Alle rechten voorbehouden
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin