Particuliere opvang 

en rusthuis voor ratten

I.v.m. het coronavirus plaatsen wij voorlopig geen ratten uit. Het hier kennismaken en koppelen van ratten zou teveel onnodig contact opleveren. Uiteraard blijven wij helpen bij spoedgevallen en mogen ratten die hier vandaan komen en niet meer verzorgd kunnen worden altijd terug. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM.